Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
English version Hrvatska verzija
EUProjekt je financiran od
Europske unije

Edukacijske brošure:

Voda u 21. stoljecu (na Hrvatskom)

Bioraznolikost (na engleskom)

Zaštita klime i klimatske promjene (na engleskom)

Izvor: Savezno Ministarstvo okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti

developed by Lemax internet lemax
Copyright © 2020 The European Union’s CARDS Programme for Croatia
last edited: Saturday, December 10, 2011